WUSHU I NANBUDO ZAJEDNO DO REKORDA HRVATSKE OLIMPIJSKE AKADEMIJE

Zagreb, 22. svibnja 2018. – Nakon uspješno provedenog još jednog programa obrazovanja i osposobljavanja kadra, Hrvatska olimpijska akademija (HOA) promovirala je u hotelu Panorama 63 stručna djelatnika (48 trenera i 15 trenerica) wushu tai chi chuana, sanshoua, kung fua i nanbudoa. Treba napomenuti da nikad do sada ni u jednom sportu, HOA nije ostvarila takvu brojčanost trenera na jednom tečaju. Svi oni dio su prvog naraštaja, školovanog prema programu odobrenom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a ujedno i prvi vlasnici javne isprave tj. uvjerenja o osposobljenosti za spomenute borilačke vještine. Uvjerenja su im uručili dopredsjednica HOO-a Sanda Čorak i predsjednik HOA-e Saša Ceraj. Program osposobljavanja za trenere i trenerice (21+13) wushu tai chi chuana uspješno su prošli: Igor Bilota, Radomir Blagojević, Tatjana Božac, Raul Brščić, Ljiljana Bubnić, Drago Burazer, Helija Dokić, Amadeo Darko Dujmović, Darko Ferenčak, Damir Grbac, Vlasta Mohaček Grošev, Vesna Jakšić, Andrej Jelečki, Saša Jezdec, Biljana Končar, Mario Krot, Marina Linčir, Nedeljko Macura, Slađana Macura Krnjatić, Renata Majer, Sergej Mudrovčić, Dražen Mužar, Tatjana Ordanić, Rada Pašić, Željko Pavlin, Martin Pavlina, Mario Peljušić, David Petrović, Helena Petrović, Gordana Popović, Borivoj Ranitović, Dino Sošić. Tomislav Tomasić i Mladen Vedriš. Program osposobljavanja za trener(ic)e wushu sanshoua (8 polaznika) uspješno su prošli: Karlo Hac, Boris Keber, Alen Klančar, Toni Čujić-Klenovar, Ivica Klobučar, Ivan Mikacinić, Dean Putina i Robert Špoljar. Program osposobljavanja za trenere i trenerice wushu kung fua (7 polaznika) uspješno su svladali: Zoran Barac, Hrvoje Gotovac, Miroslav Kušek, Igor Matutinović, Dario Mrvelj, Mladen Popović i Franjo Vinković. Program osposobljavanja za trenere i trenerice nanbudoa (12+2) uspješno su prošli: Alojzije Došlić, Ljudevit Došlić, Jurica Gršić, Luka Junaković, Željko Karafin, Boris Keber, Tea Knežević, Darko Laktašić, Domagoj Lovrić, Nikola Lovrić, Krešimir Major, Vedran Major, Ivan Roglić i Kiara Turković. U ime novog naraštaja trenera zahvalio je predsjednik Hrvatskog wushu saveza Zoran Barac koji je i sam bio polaznik programa, stekavši uvjerenje o stručnoj osposobljenosti. Osim predsjednika Ceraja i članova Upravnog vijeća HOA-e (Jasenka Wolf Cvitak i Marijan Klanac), skupu su nazočili Direktor Hrvatskog wushu i Hrvatskog nanbudo saveza Petar Turković, Predsjednik Hrvatskog nanbudo saveza Nikola Gaće te glavni tajnik HOO-a Josip Čop, koji je pozdravio skup i čestitao novim trenerima na izobrazbi.