Iranski trener Habib Bahmani u Puli održao međunarodni Sanda seminar

Dana 23-25.02.2024 održan je u Puli međunarodni Sanda seminar pod vodstvom Habiba Bahmanija, bivšeg trenera Iranske reprezentacije a sada člana stručnog stožera za Sanda borbe Hrvatskog Wushu saveza. Na seminaru je bilo učesnika iz Mađarske, Italije i Hrvatske. U pozitivnom i prijateljskom ozračju Habib je objašnjavao filozofiju i strategiju borbe kako bi učesnici lakše razumijeli primjenu određenih tehnika. Tri dana napornog rada nije bila prepreka da svi sa zanimanjem prate seminar, te uvježbavaju usvojene nove tehnike. Po završetku seminara povratne informacije od strane svih učesnika bile su vrlo pozitivne, te zaključak svih je da bi takvih seminara trebalo biti više puta godišnje, kako bi kvaliteta Sanda boraca u Europi porasla i izdigla na razinu svjetskih Sanda boraca.