Održano Moderno europsko wushu prvenstvo (3 – 5 svibanj) Stockholm

Od 3 – 5 svibnja održano je Moderno wushu europsko prvenstvo u gradu Stockholm (Švedska) sa nastupom 29 zemalja. Pošto na modernom prvenstvu nema disciplina u kojima smo najdominantniji a to je tui shou, natjecali smo se u light sandi (borbe lakog kontakta) te sandi (borbe punog kontakta).

Kako bi se reklo, dečki su pokušavali ostaviti srce na platformi u ne tako brojnoj konkurenciji koliko jakoj i zahtjevnoj te su neki uspjeli ipak doći do svojih odličja. Tako je u disciplini light sanda Martin Prekrat (WUK Wolf Gym VT) u juniorima do 56kg osvojio zlato, Simon Veljković (WUK Dubrava) broncu do 70kg, Nik Špoljar (WUK Wolf Gym VT) srebro do 75kg te u disciplini sanda Ivan Gašparić (WUK Wolf Gym VT) u juniorima do 80kg broncu, te novopečeni senior Alen Šehić (WUK Hung gar Pula) broncu do 75kg.

Naši najstariji i najiskusniji borci Fran Juraj Kajs (WUK Dubrava) i Toni Čujić Klenovar (WUK Hung gar Pula) ovoga puta su ostali bez plasmana u disciplini sanda. Velika zahvala Hrvatskog wushu saveza trenerima Deanu Putini (WUK Hung gar Pula), Robertu Špoljaru (WUK Wolf Gym VT), izvanrednom treneru Habibu Bahmaniju (Iran), izborniku Zilhadu Mahmuljinu (WUK Dubrava) te dečkima na teškim borbama te se povratkom u Zagreb ekipa i dalje priprema za nadolazeća jesenska natjecanja.

Za kraj ovoga putovanja moramo spomenuti da po prvi puta imamo licencirana 2 međunarodna europska suca za discipline light sanda i sanda Ozren Markač (WUK Dubrava) te Boris Keber (WUK Gradec) koji je imao i priliku gostovati i suditi na ovom europskom prvenstvu.