WUSHU

Wushu vještina i šport

Nastao u Kini pred mnogo godina wushu je sadržajno bogata a formom diverzificirana vještina i šport. U svom dugogodišnjem razvoju wushu se često nazivao vještinom , “guoshu”,odn. u nekim područjima Kine “gongfu”. Korijeni wushua mogu se pronaći u ranim aktivnostima kineskih predaka i njihovoj borbi za preživljavanje. Za vrijeme prolongirane ere hladnog oružja wushu je bio korišten u vojsci da bi se lakše pokorilo protivnike, te kao tjelovježba i vježba samoobrane običnih ljudi, ali istovremeno i kao njihova vježba za zdraviji i veseliji život. Za vrijeme procesa postupnog razvoja, u modernim vremenima wushu se odvojio od vojničkih vještina. Sa konceptom napada i obrane kao temeljnim pokretima i kineskom tradicionalnom kulturom kao „background-om“ wushu je postao športom koji uključuje discipline podijeljene u dvije cjeline: taolu i sanshou.

Moderni Wushu
Wushu Taolu

Wushu taolu je niz povezanih, stiliziranih pokreta koreografiranih prema određenim zakonitostima koje uključuju filozofske konotacije koncepta napada i obrane.
Natjecateljske discipline koje uključuju individualne forme, forme s oružjem, parove i demo skupine su: Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu, Gunshu, Taijiquan, Taijijian te Nanquan, Nandao i Nangun.

Wushu Sanda i Qingda (Sanshou)

Wushu Sanda discipline su borilačke discipline u kojima sudjeluju dva borca u primjeni vježbi napada i obrane. Disciplina Qingda je disciplina polukontakta, a disciplina Sanda je disciplina punog kontakta. Osim udaraca rukama i nogama uz korištenje potpune zaštitne opreme, u sanshou disciplinama borci se mogu koristiti i različitim tehnikama bacanja. Borbe se odvijaju u težinskim kategorijama.

Tradicionalni Wushu

Tradicionalni wushu, preteča modernog wushua razvio se u skladu tradicionalnim stilovima i njihovim razvojnim zakonitostima. S različitim karakteristikama kineske tradicionalne športske kulture, ,tradicionalni wushu vježbaju široke mase ljudi, pa on, stoga, ima enormni razvojni potencijal. Njegove vrijednosti kao samoobrambene vještine, njegovi učinci na zdravlje i njegova kulturno obrazovna uloga, karaakterisitke su zbog kojih je tradicionalni wushu izuzetno cijenjen među ljudima različitih kulturnih nasljeđa. Tradicionalni wushu sada polako ulazi u domenu „športa za sve“ , kao i u sfere športa i rekreacije, cjeloživotnog bavljenja športom, te kulturološkog i vrhunskog športa, u čitavom svijetu.