Smješna strana putovanja na EP

Umorni junaci nakon bitke sa putom i natjecanjem, voze se busom iz Burgasa za Zagreb.