Tai chi chuan i Qigong na Reumatološkom kongresu – Šibenik 2019.

Tai chi chuan i Qigong na Reumatološkom kongresu – Šibenik 2019.

Na 21. godišnjem kongresu Hrvatskoga reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem predstavljen je rad TAI CHI U REUMATSKIM BOLESTIMA (TAI CHI IN RHEUMATIC DISEASES), čiji su autori Nataša Kalebota (KBC Zagreb), Antun Andreić (udruga pacijenata Remisija), Biljana Končar (HWUS), Mladen Vedriš (HWUS), Nikolino Žura (KBC Zagreb) i Porin Perić (KBC Zagreb). Rad su prezentirali Antun Andreić i Nataša Kalebota, a potom su treneri HWUS-a Biljana Končar i Mladen Vedriš održali interaktivnu radionicu u koju su se sudionici kongresa aktivno uključili. Na radionici je predstavljena #WushuElixir metoda podučavanja tai chi chuana i qigonga koja se već tijekom izvođenja projekta #WushuElixir, sufinanciranog iz programa Erasmus + sport Europske unije dokazala kao uspješna u […]