Program učenja tai chi vještine s mačem – tai chi chien (taiji jian)

Wushu klub Medvednica u suradnji s Hrvatskim wushu savezom (HWUS) objavljuje upise u program učenja tai chi vještine s mačem – tai chi chien (taiji jian). Program je namijenjen ponajprije vježbačima tai chi chuana, ali i svih ostalih wushu disciplina (kung fu, sanda i drugi) kao dodatan sadržaj koji će značajno proširiti njihovo razumijevanje wushua te unaprijediti koordinaciju, koncentraciju, agilnost i svjesnost, pomažući im da vježbanje svoje osnovne discipline podignu na novu razinu. Wushu klub Medvednica u suradnji s Hrvatskim wushu savezom (HWUS) objavljuje upise u program učenja tai chi vještine s mačem – tai chi chien (taiji jian).

Polaznici

– Program je namijenjen ponajprije vježbačima tai chi chuana, ali i svih ostalih wushu disciplina (kung fu, sanda i drugi) kao dodatan sadržaj koji će značajno proširiti njihovo razumijevanje wushua te unaprijediti koordinaciju, koncentraciju, agilnost i svjesnost, pomažući im da vježbanje svoje osnovne discipline podignu na novu razinu.

Učenje

– Temelj programa je klasična tai chi forma od 53 pokreta s mačem, opisana u knjizi Petra & Toyo Kobayashi: Classical T’ai Chi Sword, Tuttle Publishing, 2003.
– Linija učitelja ove forme ide od Cheng Man-Chinga, a nastavljaju je Chiang Tao Chi, Toyo Kobayashi i Tathata Kobayashi.

Voditelji

– Voditelji programa su Biljana Končar, 3. duan CWA i Mladen Vedriš, 3. duan CWA, treneri tai chi chuana u Wushu klubu Medvednica i učenici Tathate Kobayashija u vještini tai chi mača.

Struktura programa

– Program se sastoji od 3 modula – početni, napredni i majstorski

1. modul – početna razina

– Solo forma s mačem;
– Po završetku ovog modula polaznici će moći samostalno, po dijelovima i u cjelini, demonstrirati klasičnu solo formu od 53 pokreta s mačem.

2. modul – napredna razina

– Solo forma s mačem uz razumijevanje i primjenu pojedinačnih tehnika iz forme; jednostavni oblici sparinga s mačem;
– Po završetku ovog modula polaznici će uz demonstraciju solo forme moći identificirati i s partnerom samostalno demonstrirati primjenu tehnika koje su povezane s pojedinim pokretima ili nizovima pokreta u formi.

3. modul – majstorska razina

– Solo i partnerska forma s mačem, povezivanje primjena pojedinačnih tehnika u nizove; različiti oblici sparinga s mačem;
– Po završetku ovog modula polaznici će moći samostalno demonstrirati solo formu i partnersku formu s mačem te različite oblike sparinga i primjena tehnika s mačem.

Izvedba programa

– Program se izvodi kroz 3 modula (početni, napredni i majstorski) i provodi se kroz 3 godine.
– Predviđeno trajanje svakog modula je 6 mjeseci uz trening jednom tjedno po 1,5 sati, ukupno 36 sati, s početkom u siječnju, a završetkom u lipnju tekuće godine.
– Trening se izvodi u maloj dvorani školskog centra Vinko Bek u Zagrebu, Kušlanova 59a, petkom od 18:30 – 20:00.
– Na polovici svakog modula (krajem ožujka ili početkom travnja) održat će se jednodnevni intenzivni seminar u Zagrebu, a na kraju svakog modula (okvirno krajem lipnja) održat će se četverodnevni intenzivni seminar na Rabu u sklopu redovitog ljetnog seminara HWUS-a.
– Po završetku svakog modula polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju odgovarajućeg dijela programa.

Cijene programa:

– Za članove Wushu kluba Medvednica program je besplatan (uračunat je u redovitu članarinu) osim kotizacije ljetnog seminara HWUS-a, putnih troškova te troškova hrane i smještaja na Rabu.

– Za polaznike iz klubova članova HWUS-a cijena jednog modulaje 600,00 kn (moguće je plaćanje u dvije rate, 300,00 kn prije početka prve i 300,00 kn prije početka druge polovice modula). U cijenu modula nije uračunata kotizacija ljetnog seminara HWUS-a kao ni putni troškovi ni troškovi hrane i smještaja na Rabu.

– Za polaznike izvan HWUS-a cijena jednog modula je 800,00 kn (moguće je plaćanje u dvije rate, 400,00 kn prije početka prve i 400,00 kn prije početka druge polovice modula). U cijenu modula nije uračunata kotizacija ljetnog seminara HWUS-a kao ni putni troškovi ni troškovi hrane i smještaja na Rabu.

– Cijene ljetnog seminara HWUS-a 2018. još nisu objavljene, a u međuvremenu se za orijentaciju mogu pogledati cijene iz 2017. na adresi https://wushu-savez.hr/ljetni-seminar-hrvatskog-wushu-saveza-tai-chi-wing-tsun-tui-shou-i-sanda-tehnike-lopar-rab-15-19-6-2017/

Prijave:

– Prijave za 1. modul koji počinje u siječnju 2018. molimo pošaljite elektroničkom poštom na adresu mladen.vedris@gmail.com ili biljana.koncar@gmail.com do kraja prosinca 2017.

tai chi mac