PROGRAM UČENJA TAI CHI VJEŠTINE S MAČEM – TAI CHI CHIEN (TAIJI JIAN)

Hrvatski wushu savez (HWUS) vodi program učenja tai chi vještine s mačem (Tai Chi Chien – Taiji Jian), namjenjen prvenstveno vježbačima tai chi chuana (taiji quan), ali i vježbačima svih ostalih wushu disciplina, kao dodatan sadržaj koji će značajno proširiti njihovo razumijevanje wushua te unaprijediti koordinaciju, koncentraciju, agilnost i svjesnost, pomažući im da vježbanje svoje osnovne discipline podignu na novu razinu.

Temelj programa je klasična tai chi forma od 53 pokreta s mačem, opisana u knjizi Petra & Toyo Kobayashi: Classical T’ai Chi Sword, Tuttle Publishing, 2003. Linija učitelja ove forme ide od Cheng Man-Chinga, a nastavljaju je Chiang Tao Chi, Toyo Kobayashi i Tathata Kobayashi. Voditelji programa su Biljana Končar, 3. duan CWA i Mladen Vedriš, 3. duan CWA, treneri tai chi chuana u wushu klubu Medvednica i učenici Tathate Kobayashija u vještini tai chi mača.

Proces učenja je strukturiran u 3 modula (početni, napredni, majstorski), a izvodi se kroz 3 godine, sa sljedećim ishodima koji se očekuju po završetku pojedinog modula:

  1. modul – demonstrirati solo formu iz programa
  2. modul – razumjeti tehnike iz forme te s partnerom demonstrirati jednostavne oblike sparinga s mačem
  3. modul – demonstrirati partnersku formu i različite kompleksne oblike sparinga s mačem

Svaki modul završava intenzivnim seminarom koji se održava u sklopu tradicionalnog godišnjeg seminara Hrvatskoga wushu saveza na Rabu.

Od sada je dostupan i video koji prati 1. modul programa – solo formu.