“Pripremni seminar 14.10. za Duanwei TCC/Yang”

U subotu, 14.10.2017. od 13:00 – 16:00 u maloj dvorani školskog centra Vinko Bek u Zagrebu, Kušlanova 59a, održat će se pripremni seminar za Duanwei ispite u disciplini tai chi chuan, stil Yang. Voditelji seminara su Biljana Končar, 2. duan, i Mladen Vedriš, 2. duan. Pripreme su namijenjene svima koji će u studenome ove godine izići na polaganje za 1. ili 2. duan TCC/Yang pred ispitnim povjerenstvom Kineske wushu asocijacije (CWA). Na seminaru će se uvježbavati gradivo za 1. i 2. duan prema “novom” programu koji je bio primijenjen na prošlom polaganju 2015., a ukratko će biti prezentiran i “stari” program kako bi polaznici stekli što potpuniji uvid u očekivani sadržaj ispita. Seminar je besplatan. Prijave molimo pošaljite e-mailom na adresu mladen.vedris@gmail.com ili biljana.koncar@gmail.com uz naznaku za koji duan se pripremate.