Održan prvi seminar u wushu disciplinama Taichi, Qingda i Sanda u organizaciji Balkanske wushu Federacije i Hrvatskog wushu saveza

Prvi seminar u wushu disciplinama Taichi, Qingda i Sanda u organizaciji Balkanske wushu Federacije (BWUF, www.bwuf.org) i Hrvatskog wushu saveza, održan je u sportskom centru Vinko Bek u Zagrebu 28/29.9.2013. Seminaru su prisustvovali predsjednik BWUF-a, Adem Yakinci, novi potpredsjednik BWUF-a, Sadetin Colak, treneri Kemal Yolcu (Qingda/Sanda) i Ali Top (Taichi), kao i predstavnici Hrvatskog wushu saveza, Zoran Barac (predsjednik), Petar Turković (izvršni direktor i potpredsjednik BWUF), predstavnici Srpskog wushu saveza, Ilinka Aćimović (predsjednica) i Saša Balanesković (gl. tajnik i potpredsjednik BWUF), kao i treneri i natjecatelji Hrvatskog i Srpskog wushu saveza te predstavnici iz Makedonije i Slovenije. Seminar je kao temu imao dvije odvojene cjeline koje su obradile kako same tehnike izvođenja Taichi Taolu forme 40 Yang stila, Qingda/Sanda tehnike, tako i kriterije za ocjenjivanje ovih disciplina. Svi učesnici su imali prilike raditi sa ova dva vrhunska trenera Turske wushu federacije, za koju sa pravom možemo reći da je vodeća po kadru i uspjesima na natjecanjima u balkanskoj regiji (na posljednjem Europskom prvenstvu u Tradicionalnom wushuu, Turska je bila među prve tri zemlje po broju osvojenih medalja, uz Rusiju i Ukrajinu). Posjetu Hrvatskoj, dužnosnici BWUF-a su iskoristili i za posjet predstavnicima wushu saveza BiH koji su tako postali novi članovi BWUF-a. Time je članstvo u BWUF uvećano za još jednu zemlju, dok je wushu zajednica u regiji dobila još više mogućnosti za razmjenu znanja i suradnju. Zahvaljujemo se Turskoj wushu federaciji na pomoći u organizaciji seminara i slanju trenera, dužnosnicima BWUF na potpori, a svim sudionicima na druženju i novim prijateljstvima. Slijedeći seminar ovakve vrste, BWUF će održati u Beogradu u svibnju 2014. godine.