Održan je tradicionalni ljetni wushu kamp u Loparu na otoku Rabu

Od 21.—25. lipnja, održan je tradicionalni ljetni wushu kamp u Loparu na otoku Rabu. Uz hrvatske sportaše ovaj put su sudjelovali i talijanski kolege. Tai chi seminar vodili su Mladen Vedriš i Biljana Končar, te je bio posvećen završetku tečaja za Tai chi mač. Na kraju seminara diplome o završenom šestomjesečnom tečaju dobili su Darko Ferenčak i Saša Jezdec. Seminar wu forme održao je Zoran Barac, kao i tradicionalni Wing Tsun seminar. Zilhad Mahmuljin i Dean Putina odradili su odličan Sanshou seminar. Seminar na Rabu, fenomenalna je prilika usavršavanja trenerskog rada, kao i rada sa sportašima, te je velika šteta da klubovi članice saveza više ne koriste ovakve izvrsne prigode za usavršavanje.