EUWUF 2020

Povijesni dan za europski wushu sport dogodio se 4. Siječnja u Briselu. Europska wushu federacija, koja je do 2014. bila priznata članica IWUF-a, obnovljena je na osnivačkoj skupštini održanoj u zgradi Pharumlegal (advokatske komore koja zastupa MOK, FIFU i druge međunarodne sportske organizacije). Za predsjednika je izabran Patrick Van Campenhout (Belgija), prvi dopresjednik je Abdurrahman Akyuz (Turska), a drugi Stefan Kolev (Bugarska). Velika čast i odgovornost pripala je našem savezu, jer je Petar Turković izabran za glavnog tajnika EUWUF-a. Preostali članovi IO su još: Tigran Chobanyan (Armenija), Raul Martinez Rodrigues (Andora), Alma Anić (BIH) i Kypros Andreou (Cipar). Važna pozicija sportskog direktora povjerena je mladom bugarskom stručnjaku Petru Dragoevu. Izabran je domaćin Europskog prvenstva za 2020. To je Burgas (Bugarska), a prvenstvo će se održati od 28.-31.5. 2020.