Dr.sc. Zoran Barac, predsjednik HWUS-a o Duanwei sustavu certifikacije hrvatskih wushu trenera i učitelja. Hrvatski wushu savez u okviru suradnje sa Kineskim wushu savezom omogućava svojim članovima pohađanje seminara i pristupanje wushu Duanwei programu edukacije, evaluacije i certificiranja wushu disciplina. Wushu Duanwei program osmislio je Kineski wushu savez kao bi se omogućila provjera i evaluacija razine znanja, vještine i stručnosti wushu praktičara.

Kineski wushu Duanwei sustav edukacije i provjere obuhvaća stilove kao što su Changquan, Shaolinquan, Taijiquan, Xingyiquan, Baguazhang, Tongbiquan, Yongchunquan (Wing Chun), Chuojiao, Fanziquan, Bajiquan, Tanglangquan, Wuzuquan. Nadalje Hrvatski wushu savez će prema svom planu rada i sukladno preporukama Europske komisije verificirati programe stjecanja nacionalnih kvalifikacija za trenere i učitelje wushu-a u okviru kojega ce se priznavati Duanwei certifikati kao stručni dio cjelokupnog programa. Stoga pozivamo sve klubove koji organizirano vježbaju navedene wushu stilove i koji imaju interes pristupiti Duanwei sustavu edukacije i evaluacije, te kasnije i polaganju trenerskog/učiteljskog tečaja, da se učlane u Hrvatski wushu savez i registriraju svoje članove kako bi mogli sudjelovati na seminarima i certificiranju, te kako bi svi koji imaju takav interes stekli nužne uvjete za obavljanje poslova trenera/učitelja wushu disciplina u skladu sa odredbama Zakona športu. Drugi Duanwei seminar i polaganja po tom sustavu održat će se ove jeseni – za 2017. godinu u suradnji s Kineskim wushu savezom.

Dr.sc. Zoran Barac

Predsjednik HWUS-a